Information about project

The project’s aim is to engage youth in sport and recreational events. It will show that sport has changed for ages but it has always been valuable in each human life. Also the purpose of the project is to be open-minded to new acquaintanceships from outside the Web, to support healthy lifestyle and to spend time actively. All the ideas mentioned above will lead to shape personalities of young people properly.

 

Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w  wydarzenia sportowo- rekreacyjne, co pokaże, że sport zmieniał się na przestrzeni lat, ale był i nadal jest wartością  w życiu człowieka. Celem projektu jest także otwarcie się na nowe znajomości z rówieśnikami poza siecią, promowanie idei fair – play, sportu bez dopingu, zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu, co prowadzi do właściwego kształtowania osobowości młodych ludzi.

Advertisements